Wat is Oprechte Aandacht?

Oprechte aandacht is verbinding maken door de ander te zien, te horen, te waarderen en te erkennen voor wie die is. Dat doe je door jezelf te zijn, je verwachtingen en bedoelingen over en weer duidelijk te maken, door nabij en beschikbaar te zijn en je in te leven in de gevoelens en de situatie van de ander. En door jezelf en de ander te accepteren zoals die is.

Een evenwaardige samenwerkingsrelatie tussen gezin en jeugdprofessional is essentieel om gezinnen echt verder te helpen. Wederzijdse kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid zijn in zo’n relatie een gegeven. Oprechte aandacht vormt de basis om hierover in gesprek te gaan en te blijven.

Want oprechte aandacht is een combinatie van o.a.:

Actief LuisterenJe laten rakenDoorvragenVerbondenheid
Present zijnDelenWaarderingWederkerigheid
Open zijnAandachtBegrip Kwetsbaarheid
Eerlijk zijnGeïnteresseerd zijnHeartfeltVerantwoordelijkheid
Rustige houdingVragen stellenBetrokkenheidAfhankelijkheid

“Van het maken van contact naar het opbouwen van een evenwaardige samenwerkingsrelatie, daar zit iets tussen. Dat cement is oprechte aandacht.”

Dennis van den Brink

Wat wij doen

  • Training Oprechte Aandacht

    De training Oprechte Aandacht richt zich op een combinatie van kennis, bewustwording en praktische handvatten voor professionals, zodat professionals kunnen…

  • Aanjager Oprechte Aandacht

    Wil je oprechte aandacht een structurele plek binnen de organisatie geven en het geleerde tijdens de Training Oprechte Aandacht duurzaam…

  • Coaching

    Om oprechte aandacht onder de aandacht te brengen en te houden, bieden we coaching aan. Coaching is ook geschikt voor…