Over ons

Onze visie

Een persoonlijke en professionele samenwerkingsrelatie tussen gezinnen en jeugdprofessionals vanuit het besef dat je elkaar nodig hebt en samen gaat voor goed genoeg.

Onze missie

Recht doen aan de kwetsbaarheid van de samenwerkingsrelatie tussen gezinnen en jeugdprofessionals, door de wederzijdse afhankelijkheid en verantwoordelijkheid helder te krijgen en bespreekbaar te maken.

Onze mensen

Dennis van den Brink

Wederzijdse betrokkenheid tussen mensen en in het bijzonder gezinnen en jeugdprofessionals heeft mijn interesse. Ik vind het boeiend om te zien wat er gebeurt als mensen elkaar ontmoeten en hoe zij elkaar kunnen stimuleren om in het contact zichzelf te zijn. Op zo’n manier dat zijzelf en de ander op een ontspannen wijze het gesprek kunnen voeren en voelen dat zij gewaardeerd worden.

Dat gevoel is bepalend voor hoe wij met elkaar omgaan. Oprechte aandacht voor jezelf, een ander en de omgeving vormt de basis voor dat gevoel en zou een vanzelfsprekende grondhouding moeten zijn binnen onze samenleving in het algemeen en de jeugdzorg in het bijzonder.

Simon Bax

Vanuit mijn achtergrond als gymleraar en groepsleider binnen de jeugdzorg heeft de ontwikkeling van jongeren en het mee oplopen met deze jeugdigen en hun ouders mijn hart. Met dezelfde betrokkenheid en enthousiasme als waarmee ik voor de klas en voor de groep stond, maak ik nu werk van heldere taal over samen leven en werken met oprechte aandacht.

Voor mij raakt oprechte aandacht de kern, het hart en de bedoeling van samen leven en in het bijzonder van de samenwerking van gezinnen en jeugdprofessionals. 

“Oprechte aandacht zorgt voor écht contact tussen mensen. Voor mij is contact van mens tot mens de sleutel tot vertrouwen in onszelf en de ander. Bij echt contact voelen de leden van het gezin zich gezien, gehoord en serieus genomen. In the end is dat waar het over gaat. Je ziet mensen groeien en vertrouwen opbouwen.”

Dennis van den Brink

Wat wij doen

  • Training Oprechte Aandacht

    De training Oprechte Aandacht richt zich op een combinatie van kennis, bewustwording en praktische handvatten voor professionals, zodat professionals kunnen…

  • Aanjager Oprechte Aandacht

    Wil je oprechte aandacht een structurele plek binnen de organisatie geven en het geleerde tijdens de Training Oprechte Aandacht duurzaam…

  • Coaching

    Om oprechte aandacht onder de aandacht te brengen en te houden, bieden we coaching aan. Coaching is ook geschikt voor…