Training Oprechte Aandacht

De training Oprechte Aandacht richt zich op een combinatie van kennis, bewustwording en praktische handvatten voor professionals, zodat professionals kunnen reflecteren op hun eigen rol.

Het resultaat van deze reflectie leidt tot meer oprechte aandacht in het handelen van de professional en versterkt de samenwerkingsrelatie, doordat de wederzijdse kwetsbaarheid, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid ervan, helder en bespreek maar kan worden gemaakt.

Kinderen, jongeren en ouders zullen zich hierdoor meer gezien en gehoord voelen en op een meer gelijkwaardige wijze het gesprek over de samenwerkingsrelatie aan kunnen gaan met de professional.

Deze maatwerk training voor professionals in de jeugdzorg bestaat uit drie MeetUps en wordt incompany gegeven.

“Pas als de band er is, kun je echt aan de slag gaan. De basis: investeer in de relatie.”

Annemiek Harder 
Bijzonder hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde jeugdzorg en onderwijs bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

MeetUp 1

Perspectief van de professional

De deelnemers worden zich bewust van het belang van oprechte aandacht en kunnen duiding geven aan de begrippen: oprechte aandacht, samenwerkingsrelatie, kwetsbaarheid, afhankelijkheid, verantwoordelijkheid. Ze hebben kennis van de kernwaarden van de organisatie en kunnen deze koppelen aan hun dagelijkse praktijk als jeugdprofessional. En ze weten hoe hun persoonlijke kernwaarden hun manier van handelen als jeugdprofessional beïnvloedt.

De deelnemers gaan aan de slag met de eigen levensthema’s om zich bewuster te zijn van hoe zijzelf denken en voelen, welke rollen en posities zij innemen en hoe zij communiceren. Ze weten wat oprechte aandacht voor henzelf en de gezinnen inhoudt en wat ervoor nodig is oprechte aandacht te realiseren. Aan de hand van het 5R Begrippenkader leren zij over de vijf rollen van waaruit wij betekenisvol kunnen zijn voor zichzelf, een ander en hun omgeving. Ze leren het Begrippenkader te hanteren om op hun samenwerkingsrelatie met gezinnen te reflecteren.

MeetUp 2

Perspectief van het gezin

MeetUp 3

Perspectief van de organisatie

De deelnemers denken na en spreken zich uit over wat ze van de organisatie nodig hebben om oprechte aandacht in hun samenwerkingsrelatie met gezinnen te borgen, en welke verantwoordelijkheid zijzelf daarin nemen. Ze bespreken vragen als welke ruimte is er binnen organisaties om vanuit je hart te werken? We willen werken vanuit de bedoeling, maar in hoeverre zitten we vast in regels, protocollen en procedures? En staat de duurzame toepassing van oprechte aandacht in de dagelijkse praktijk centraal?

Duurzaam borgen in de organisatie

Wil je voor de duurzame borging van oprechte aandacht in de organisatie het tijdelijk wat extra aandacht geven? Dan komt Simon Bax of Dennis van den Brink als Aanjager Oprechte Aandacht je organisatie tijdelijk versterken.