Aanjager Oprechte Aandacht

Wil je oprechte aandacht een structurele plek binnen de organisatie geven en het geleerde tijdens de Training Oprechte Aandacht duurzaam borgen in de manier van werken van je jeugdprofessionals?

Met een Aanjager Oprechte Aandacht haal je tijdelijk iemand in huis die ervoor zorgt dat oprechte aandacht blijvend voor het voetlicht wordt gebracht.

Bijvoorbeeld door de kracht van reflecteren op dit thema structureel in te bedden. Door feedback te geven na gesprekken met gezinnen. Of door een aantal bouwstenen te ontwikkelen die gezinnen en jeugdprofessionals in staat stellen om beter samen te werken.

En door binnen de organisatie een vaste medewerker op te leiden die oprechte aandacht doorlopend op het netvlies van de professionals en de organisatie houdt.